Group Viewing Rooms - 252


Time:
Mon
Sep 29
Tue
Sep 30
Wed
Oct 01
Thu
Oct 02
Fri
Oct 03
Sat
Oct 04
Sun
Oct 05

Time:
07:30am          Closed Closed 07:30am
07:45am           "   "  07:45am
08:00am           "   "  08:00am
08:15am           "   "  08:15am
08:30am           "   "  08:30am
08:45am           "   "  08:45am
09:00am           "   "  09:00am
09:15am           "   "  09:15am
09:30am  Zhao - Chemistry 130   Maland - Eng 334    "   "  09:30am
09:45am   "     "     "   "  09:45am
10:00am D'elia - Italian  "  D'elia - Italian  "  D'elia - Italian    "  10:00am
10:15am "   "   "   "   "     "  10:15am
10:30am "   "   "   "   "     "  10:30am
10:45am "   "   "   "   "     "  10:45am
11:00am Brizio - Ital 341 Holmlund - French 584/German 560 Brizio - Ital 341 Holmlund - French 584/German 560      "  11:00am
11:15am "   "   "   "       "  11:15am
11:30am "   "   "   "  set up    "  11:30am
11:45am "   "   "   "  Clark - ELI Listening 106B    "  11:45am
12:00pm "   "   "   "   "      12:00pm
12:15pm "   "   "   "   "      12:15pm
12:30pm  Silva - Port 326   Silva - Port 326  "      12:30pm
12:45pm   "     "        12:45pm
01:00pm   "     "        01:00pm
01:15pm   "     "        01:15pm
01:30pm   "     "        01:30pm
01:45pm   "     "        01:45pm
02:00pm   "    Hold - GW       02:00pm
02:15pm   "     "        02:15pm
02:30pm   "     "        02:30pm
02:45pm   "     "        02:45pm
03:00pm   "     "        03:00pm
03:15pm   "     "        03:15pm
03:30pm       "        03:30pm
03:45pm       "        03:45pm
04:00pm       "        04:00pm
04:15pm       "        04:15pm
04:30pm       "        04:30pm
04:45pm       "        04:45pm
05:00pm Gehrman - Philosophy 340             05:00pm
05:15pm "              05:15pm
05:30pm "              05:30pm
05:45pm "              05:45pm
06:00pm "        Closed Closed   06:00pm
06:15pm "         "   "    06:15pm
06:30pm "  Kamyshkova - Russian Film Series      "   "    06:30pm
06:45pm "   "       "   "    06:45pm
07:00pm "   "       "   "    07:00pm
07:15pm "   "       "   "    07:15pm
07:30pm "   "       "   "    07:30pm
07:45pm "   "       "   "    07:45pm
08:00pm   "       "   "    08:00pm
08:15pm   "       "   "    08:15pm
08:30pm   "       "   "    08:30pm
08:45pm   "       "   "    08:45pm
09:00pm         "   "    09:00pm
09:15pm         "   "    09:15pm
09:30pm         "   "    09:30pm
09:45pm         "   "    09:45pm
10:00pm         "   "    10:00pm
10:15pm         "   "    10:15pm
10:30pm         "   "    10:30pm
10:45pm         "   "    10:45pm
11:00pm         "   "    11:00pm
hands on check out laptop podium instruction closed
Magenta Khaki4