Sunday 10 February 2013

Time: 129(30) 212(30) 213(50) 251(20) 252(30) 253(50) AUDITORIUM CheckoutTime:
07:30am Closed : Closed : Closed : Closed : Closed : Closed : Closed : Closed : 07:30am
07:45am  "   "   "   "   "   "   "   "  07:45am
08:00am  "   "   "   "   "   "   "   "  08:00am
08:15am  "   "   "   "   "   "   "   "  08:15am
08:30am  "   "   "   "   "   "   "   "  08:30am
08:45am  "   "   "   "   "   "   "   "  08:45am
09:00am  "   "   "   "   "   "   "   "  09:00am
09:15am  "   "   "   "   "   "   "   "  09:15am
09:30am  "   "   "   "   "   "   "   "  09:30am
09:45am  "   "   "   "   "   "   "   "  09:45am
10:00am  "   "   "   "   "   "   "   "  10:00am
10:15am  "   "   "   "   "   "   "   "  10:15am
10:30am  "   "   "   "   "   "   "   "  10:30am
10:45am  "   "   "   "   "   "   "   "  10:45am
11:00am  "   "   "   "   "   "   "   "  11:00am
11:15am  "   "   "   "   "   "   "   "  11:15am
11:30am  "   "   "   "   "   "   "   "  11:30am
11:45am  "   "   "   "   "   "   "   "  11:45am
12:00pm   Hold for Construction :             12:00pm
12:15pm    "              12:15pm
12:30pm    "              12:30pm
12:45pm    "              12:45pm
01:00pm    "              01:00pm
01:15pm    "              01:15pm
01:30pm    "              01:30pm
01:45pm    "              01:45pm
02:00pm    "              02:00pm
02:15pm    "              02:15pm
02:30pm    "              02:30pm
02:45pm    "              02:45pm
03:00pm    "        Statham - Psych :     03:00pm
03:15pm    "         "      03:15pm
03:30pm    "         "      03:30pm
03:45pm    "         "      03:45pm
04:00pm    "         "      04:00pm
04:15pm    "         "      04:15pm
04:30pm    "         "      04:30pm
04:45pm    "         "      04:45pm
05:00pm    "              05:00pm
05:15pm    "              05:15pm
05:30pm Pfeiffer - Supplemental Instruction :  "              05:30pm
05:45pm  "   "              05:45pm
06:00pm  "   "    Hall - NSBE : Pfeiffer - Supplemental Instruction :       06:00pm
06:15pm  "   "     "   "        06:15pm
06:30pm    "     "   "        06:30pm
06:45pm    "     "   "        06:45pm
07:00pm    "     "          07:00pm
07:15pm    "     "          07:15pm
07:30pm    "     "          07:30pm
07:45pm    "     "          07:45pm
08:00pm    "     "          08:00pm
08:15pm    "     "          08:15pm
08:30pm    "     "          08:30pm
08:45pm    "     "          08:45pm
09:00pm    "              09:00pm
09:15pm    "              09:15pm
09:30pm    "              09:30pm
09:45pm    "              09:45pm
10:00pm    "              10:00pm
10:15pm    "              10:15pm
10:30pm    "              10:30pm
10:45pm    "              10:45pm
11:00pm    "              11:00pm
hands on check out laptop podium instruction closed
Magenta Khaki4