Sunday 25 November 2012

Time: 129(30) 212(30) 213(50) 251(20) 252(30) 253(50) AUDITORIUM CheckoutTime:
07:30am Closed : Closed : Closed : Closed : Closed : Closed : Closed : Closed : 07:30am
07:45am  "   "   "   "   "   "   "   "  07:45am
08:00am  "   "   "   "   "   "   "   "  08:00am
08:15am  "   "   "   "   "   "   "   "  08:15am
08:30am  "   "   "   "   "   "   "   "  08:30am
08:45am  "   "   "   "   "   "   "   "  08:45am
09:00am  "   "   "   "   "   "   "   "  09:00am
09:15am  "   "   "   "   "   "   "   "  09:15am
09:30am  "   "   "   "   "   "   "   "  09:30am
09:45am  "   "   "   "   "   "   "   "  09:45am
10:00am  "   "   "   "   "   "   "   "  10:00am
10:15am  "   "   "   "   "   "   "   "  10:15am
10:30am  "   "   "   "   "   "   "   "  10:30am
10:45am  "   "   "   "   "   "   "   "  10:45am
11:00am  "   "   "   "   "   "   "   "  11:00am
11:15am  "   "   "   "   "   "   "   "  11:15am
11:30am  "   "   "   "   "   "   "   "  11:30am
11:45am  "   "   "   "   "   "   "   "  11:45am
12:00pm   Hold for Construction : Hold for Construction :           12:00pm
12:15pm    "   "            12:15pm
12:30pm    "   "            12:30pm
12:45pm    "   "            12:45pm
01:00pm    "   "            01:00pm
01:15pm    "   "            01:15pm
01:30pm    "   "            01:30pm
01:45pm    "   "            01:45pm
02:00pm    "   "            02:00pm
02:15pm    "   "            02:15pm
02:30pm    "   "            02:30pm
02:45pm    "   "            02:45pm
03:00pm    "   "            03:00pm
03:15pm    "   "            03:15pm
03:30pm    "   "            03:30pm
03:45pm    "   "            03:45pm
04:00pm    "   "            04:00pm
04:15pm    "   "            04:15pm
04:30pm    "   "            04:30pm
04:45pm    "   "            04:45pm
05:00pm    "   "  Bird - presentation practice :         05:00pm
05:15pm    "   "   "          05:15pm
05:30pm Julie Pfeiffer - Supplemental Instruction :  "   "   "          05:30pm
05:45pm  "   "   "   "          05:45pm
06:00pm  "   "   "   "          06:00pm
06:15pm  "   "   "   "          06:15pm
06:30pm    "   "            06:30pm
06:45pm    "   "            06:45pm
07:00pm    "   "            07:00pm
07:15pm    "   "            07:15pm
07:30pm    "   "            07:30pm
07:45pm    "   "            07:45pm
08:00pm    "   "            08:00pm
08:15pm    "   "            08:15pm
08:30pm    "   "            08:30pm
08:45pm    "   "            08:45pm
09:00pm    "   "  Dimaria - Italian 111 :Il mattino ha l'oro in bocca (PN1995.9 .F67 I83 2010)         09:00pm
09:15pm    "   "   "          09:15pm
09:30pm    "   "   "          09:30pm
09:45pm    "   "   "          09:45pm
10:00pm    "   "   "          10:00pm
10:15pm    "   "   "          10:15pm
10:30pm    "   "   "          10:30pm
10:45pm    "   "   "          10:45pm
11:00pm    "   "            11:00pm
hands on check out laptop podium instruction closed
Magenta Khaki4